Các biện pháp băng dính VENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Raptor Supplies cung cấp nhiều biện pháp băng dính từ các thương hiệu như Dấu hiệu chính xác, FastCap và Lufkin, được sử dụng rộng rãi trong các xưởng và các cơ sở sản xuất khác. Các thước đo băng này có các số và dấu in đậm không bị ảnh hưởng bởi các điều kiện thời tiết và cũng cung cấp khả năng đọc dễ dàng. Chúng tôi cũng cung cấp các loại băng bố trí với khoảng cách 32mm để khoan lỗ ghim kệ 5mm. Chọn từ một loạt các loại băng keo dính có sẵn với chiều dài lưỡi dao khác nhau, từ 6 đến 164 ft, trên Raptor Supplies.

Băng keo dán lưng Đo 1 x 500 InVENDOR ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Băng keo dán lưng Đo 1 x 500 In
Giá cả (ví dụ: VAT)MụcMô hình
38.69
AC9VBH3KHL1